Cách Thức Thanh Toán

Chúng tôi hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng. Khác hàng có thể sử dụng một trong cách phương án thanh toán bên dưới đây:

Chuyển khoản ngân hàng

Thông tin ngân hàng:

Thanh toán tiền mặc tại văn phòng

Xin vui lòng đến văn phòng của chúng tôi và thực hiện thanh toán.